24 Μαρτίου 2021

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΩ ΕΟΡΤΑΣΜΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Ἀνακοινοῦται ὅτι τήν Πέμπτην 25ην Μαρτίου 2021, καθ’ ἥν συμπληροῦνται 200 ἔτη ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνα τοῦ 1821, εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, προκειμένου ν’ ἀποφευχθῇ ὁ συνωστισμός τῶν πιστῶν, θά τελεσθῆ στίς 10:00 π.μ. ἡ Δοξολογία ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Παλιγγενεσίᾳ καί οἱ καμπάνες θά ἠχήσουν χαρμόσυνα. Εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ἡ Ἐπίσημος Δοξολογία θά τελεσθῇ στίς 10:30 π.μ., προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας  παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν.