ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 73ῃ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ͵βκ΄ (2020)