Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Παρασκευή, 5-3-2021:

5:30 μ.μ. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος καί θά τελέσει ἐπιμνημόσυνην δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἀπ΄ αἰῶνος κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. 

 

Ψυχοσάββατο, 6-3-2021:

α. Πρωΐ.   Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει καί ἐν συνεχείᾳ θά προστεῖ τῆς ἐπιμνημοσύνου δεἠσεως ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἀπ΄ αἰῶνος κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στόν Ἱερό Κοιμητηριακό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Κομοτηνῆς. β. 10.30 π.μ. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει κατά τήν ἐπιμνημόσυνην δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν πεσόντων Ἀστυνομικῶν κατά τήν ἐκτέλεσιν τοῦ καθήκοντος, εἰς τό Μνημεῖον τῶν πεσόντων Ἀστυνομικῶν, παρά τῷ Ἀστυνομικῷ Μεγάρῳ Κομοτηνῆς. γ. 11:30 π.μ. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά xοροστατήσει κατά τήν ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος πεσόντων κατά τούς ἀγῶνας τοῦ Ἔθνους, στό Στρατιωτικόν Κοιμητήριον Κομοτηνῆς.   Κυριακή, 7-3-2021

Πρωΐ.  Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κίρκης.   Τρίτη, 9-3-2021:

Πρωί. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀσκητῶν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.