Επίσκεψις του νέου διοικητού των σχολών δοκίμων αστυφυλάκων στον Μητροπολίτη Μαρωνείας & Κομοτηνής

Επίσκεψις του νέου διοικητού των σχολών δοκίμων αστυφυλάκων στον Μητροπολίτη Μαρωνείας & Κομοτηνής

Τήν πρωίαν τῆς Τρίτης, 2ας Μαρτίου 2021, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐδέξατο εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν τιμητικήν ἐπίσκεψιν τοῦ νέου Διοικητοῦ τῶν Σχολῶν Δοκίμων Ἀστυφυλάκων κ. Κωνσταντίνου Βλάχου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης συνεχάρη τόν κ. Διοικητήν διά τήν ἀνάληψιν τῶν νέων του καθηκόντων καί τοῦ ἐπεσήμανε ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέεται πάντοτε διά τά φιλόχριστα Σώματα Ἀσφαλείας ἐπ’ ἀγαθῷ τῶν πολιτῶν.

Ἀκολούθως ὁ κ. Διοικητής εὐχαριστῶν τόν Σεβασμιώτατον διά τήν ὑποδοχήν καί τούς καλούς του λόγους, ἐξεζήτησε τήν Ἀρχιερατικήν εὐχήν καί εὐλογίαν του, ὥστε νά φέρῃ εἰς αἴσιον πέρας τήν νέαν του ἀποστολήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως