ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τὴν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 9ης Ἀπριλίου 2021, ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας κ. Ἄγγελος Συρίγος, ἐπεσκέφθη τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Κατά τὴν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως ἀνεπτύχθησαν θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. Περαιούσης τῆς συζητήσεως, ὁ Σεβασμιώ­τατος εὐχαρίστησε τόν κ. Ὑπουργό διὰ τὸ ἐνδιαφέρον του καὶ τοῦ προσέφερε ὡς ἀναμνηστικόν δῶρον πρόσφατες ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.   Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.