Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΟ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 15ης Ὀκτωβρίου 2018, καί περί ὥραν 7:00 μ.μ., εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς θά ἔχωμεν τήν ἰδιαιτέραν τιμήν καί ξεχωριστήν εὐλογίαν νά ὑποδεχθῶμεν τόν Σεβσμιώτατον Μητροπολίτην Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος θά κομίσῃ τεμάχιον τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας τοῦ ἰατροῦ καί ὁμολογητοῦ. Ὡς γνωστόν, ὁ παρεπιδημών εἰς τήν πόλιν μας Ἱεράρχης συνέβαλε τά μέγιστα εἰς τήν διάδοσιν εἰς τήν πατρίδα μας τοῦ πολυπάθου καί θαυματουργοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, θά ἀπευθύνῃ δέ λόγον οἰκοδομῆς καί παρακλήσεως μέ τήν διακρίνουσα αὐτόν εὐχέρειαν ἐπικοινωνίας μετά τοῦ ἀκροατηρίου. Μετά ταῦτα, εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ ἐξονο-μασθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ θά ἐπακολουθήσῃ ὁμιλία τοῦ φιλο-ξενουμένου Μητροπολίτου διά τούς φοιτητάς καί τά νέα ζευγάρια, μέ θέμα ἐπιλογῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου. Καλούμαστε νά προσέλθωμεν στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ὥστε νά λάβωμεν τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ καί νά ὠφεληθῶμεν ἀπό τούς λόγους τοῦ ἁγίου Ἀργολίδος.   Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως