Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ, ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Στά πλαίσια τοῦ Προγράμματος Ρομποτικῆς καί τοῦ Erasmus+, 10 μαθητές ἀπό τό Ταρτοῦ τῆς Ἐσθονίας καί ἀπό τό Λός Πάλμας τῶν Καναρίων Νήσων στήν Ἱσπανία μέ 4 συνοδούς Καθηγτές, φιλοξενοῦνται διά μίαν ἑβδομάδα, ἀπό 6ης ἕως 13ης Ὀκτωβρίου 2018, σέ οἰκογένειες τῆς πόλεώς μας. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, ἀρωγός πάντοτε σέ προσπάθειες προόδου τῶν νέων, ἀλλά καί προβολῆς τῆς Ροδόπης καί τῆς Θράκης γενικότερον, παρέθεσαν τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 11ης Ὀκτωβρίου, φιλοξενίαν στή αἴθουσα τῆς Λέσχης Κομοτηναίων, στούς μαθητές καί καθηγητές ἀπό τά προαναφερθέντα κράτη ἀλλά καί στή Διευθύντρια μέ μέλη τοῦ Συλλόγου Καθηγητῶν καί μαθητές ἀπό τό 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἐξέφρασε τή χαρά γιά τήν παρουσία τῶν φιλοξενουμένων, ἐξῆρε τή σημασία τοῦ Προγράμ-ματος Ρομποτικῆς καί Erasmus+, καί ἀνεφέρθη σέ ἱστορικά στοιχεία τῆς περιοχῆς καί στήν παρουσία τοῦ Ὀρθοδόξου στοιχείου καί τῶν μνημείων τῆς πίστεώς μας, καί προέτρεψε τούς νέους νά διδαχθοῦν ἀπό τό μοντέλο εἰρηνικῆς συμβιώσεως. Ἀκολούθως, οἱ Καθηγητές εὐχαρίστησαν τόν Σεβασμιώ-τατον Μητροπολίτην καί ἐξέφρασαν τήν ἰκανοποίησίν των γιά τήν συμπαράστασιν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τήν διάθεσιν συνεργασίας , ἰδιαιτέρως δέ γιά τό Πρόγραμμα Ρομποτικῆς.       Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   [gallery link="file" ids="17667,17668,17669,17670,17671,17672,17673,17674,17675,17676,17677,17678,17679,17680"]