522
Προϊόντα/Εξοπλισμός

Προϊόντα/Εξοπλισμός

  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
  • Αναλώσιμα
  • Φωτοαντιγραφικά
  • Ταμειακές Μηχανές
Find out more

Υπηρεσίες

  • Κατασκευή Ιστοσελίδων
  • Graphic Design
  • Κατασκευή Προγραμμάτων
Find out more

Υποστήριξη

  • Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση προϊόντων λογισμικού και υλικού
  • Συντήρηση Εκτυπωτών
  • Τηλεφωνική Υποστήριξη
Φωτοαντιγραφικά

Παρέχουμε μηχανήματα, αναλώσιμα και πλήρη τεχνική υποστήριξη των παρακάτω εταιρειών : KONICA MINO

Read more
Υπηρεσίες-Σύλλογοι-Οργανισμοί

                        Ά Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου          ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.

Read more
Τηλεφωνική Υποστήριξη

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε συμβουλευτικό ή εξειδικευμένο επίπεδο (εφαρμογές) μέσω συμβολαίω

Read more